Διάφορες φωτογραφίες των ελαστικών μας και άλλων.

κλάρκ

Ελαστικό κλάρκ

Ελαστικό ινδικής προέλευσης του κατασκευαστή Speedways για ανυψωτές.

ρόδες

Διάφορα ελαστικά

Ελαστικά αποθηκευμένα στον χώρο μας έτοιμα προς αποστολή στους πελάτες.

επισκευή και τοποθέτηση

Τοποθέτηση ελαστικών

Τοποθέτηση ελαστικών σε αυτοκίνητο επιβατικής χρήσεως.

Ελαστικό επί του ξεμονταριστή έτοιμο προς αποσυναρμολόγηση και επισκευή