Menu

Εγγύηση και κανόνες χρήσεως

Εγγύηση

Όλα μας τα ελαστικά καλύπτονται από εγγύηση

Υπό τους όρους :

1.Σωστής αποθήκευσης και τοποθέτησης,

2. Σωστής πίεσης αέρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε ελαστικού.

3. Σωστής χρήσης για την οποία προορίζετε το συγκεκριμένο προϊόν.

Εάν μετά από εξέταση που διενεργηθεί από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας μας διαπιστωθεί ότι υπάρχει ελάττωμα το οποίο προκλήθηκε από κατασκευαστική ατέλεια , η εταιρεία μας οφείλει να δώσει ανάλογη αποζημίωση με την μορφή έκπτωσης στην αγορά καινούριου ίδιου προϊόντος με βάση το υπόλοιπο του εναπομείναντος πέλματος που έχει απομείνει στο ελαττωματικό ελαστικό.

Ρητά συμφωνείτε ότι τυχόν ευθύνη της εταιρείας αφορά μόνο την αξία του εκάστοτε προϊόντος και σε καμία περίπτωση τις ζημιές  που τυχόν προκλήθηκαν σε πρόσωπα ή αντικείμενα από την ελαττωματικότητα του ελαστικού.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά που έχει προκληθεί από κόψιμο, τρύπημα, ανωμαλίες δρόμου, λάθος πίεση αέρα, ακατάλληλο – λάθος μοντάρισμα, ζημιά κατά την μεταφορά ( κόψιμο από ανυψωτικό μηχάνημα η οτιδήποτε άλλο) γδαρσίματα από ζάντες,, προσθήκη υλικού, αγωνιστική χρήση, υπερφόρτωση, ακατάλληλη ζυγοστάθμιση ή ευθυγράμμιση, περπάτημα χωρίς αέρα , τριβή σε προεξοχές του οχήματος ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που είναι πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας μας.

Αλλαγές όπως οι παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε ξαφνική ζημιά στο ελαστικό που ενισχύουν τις πιθανότητες σοβαρού τραυματισμού.

Τα ελαστικά κατασκευάζονται για να συμβαδίζουν με συγκεκριμένα standars οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Ο αγοραστής και όχι η εταιρεία μας είναι υπεύθυνος να πληρώσει το όποιο κόστος (μεταφοράς-μονταρίσματος κ.α. ) χρειαστεί για το ελαστικό πριν και μετά την αγορά του.

Κανόνες σωστής χρήσης και αποθήκευσης των ελαστικών

1.Ελέγχετε συχνά την πίεση των ελαστικών και ρυθμίστε την σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή.

2.Τα ελαστικά Radial πρέπει να ζευγαρώνουν με radial ελαστικά.

3.Ο συνδυασμός παλαιών – φθαρμένων και καινούριων ελαστικών σε ένα όχημα δεν συνιστάται.

4.Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ζάντα για το κάθε ελαστικό.

5. Αποθηκεύστε τα ελαστικά σε χώρο σκιερό χωρίς υγρασία και χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.

6. Τα ελαστικά δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με λάδια, γράσα και γενικά πετρελαιοειδή προϊόντα.

Όροι Χρήσεως

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης του ιστοτόπου  panelast.gr θα πρέπει να διαβάσει και να συμφωνήσει με του όρους χρήσεως εφόσον επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του και να αγοράσει προϊόντα από την εταιρεία μας Δεμιρτζόγλου Σπυρίδων.

Τιμές προϊόντων και διαθεσιμότητα

Στις τιμές των πωλούμενων προϊόντων συμπεριλαμβάνετε ο εκάστοτε ΦΠΑ ενώ η εταιρεία μας επιφυλάσεται του διακαιώματος του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Για την διαθεσιμότητα των προϊόντων οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας πριν εκτελέσουν κάποια παραγγελία.

Η εταιρεία μας μπορεί να δεχτεί ή όχι μέρος της παραγγελίας ή ολόκληρης της παραγγελίας χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί την παραγγελία επίσης απαλλάσσετε για τυχόν αδυναμία εκτέλεσης.

Η αποστολή των προϊόντων γίνετε από την έδρα της εταιρείας μας στην Θεσσαλονίκη. Για την αποστολή των προϊόντων προς τον αγοραστή ή οπουδήποτε αλλού έχει ώς αποτέλεσμα τα προϊόντα να ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή.

Ανωτέρα βια

Αν για λόγους ανωτέρας βίας ( δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ ) τα προϊόντα σας καθυστερήσουν να παραδοθούν η εταιρεία μας δεν επιβαρύνετε την ευθύνη της καθυστέρησης αυτής.

Εγγραφή μελών

Εφόσον ο επισκέπτης θέλει να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ιστοτόπου panelast.gr θα πρέπει να παρέχει τα πραγματικά και έγκυρα του στοιχεία.

Λογαριασμοί με ελλειπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

Προσωπικά δεδομένα

Για την έναρξη συναλλαγής και αποστολή των εμπορευμάτων απαιτούνται ναι εκδοθούν τα ανάλογα παραστατικά , δια αυτόν τον λόγον ο χρήστης πρέπει να παρέχει τα ανάλογα στοιχεία (επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνο ή απλά όνομα διεύθυνση και τηλέφωνο εάν πρόκειται για απλή απόδειξη) τα οποία δεν αποκαλύπτονται προς τρίτους χωρίς την έγκριση του εκάστοτε πελάτη.

Ασφάλεια συναλλαγών – πλοήγησης

Η εταιρεία μας δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που λαμβάνονται από τους χρήστες παραμένουν απόρρητες.

Cookies

Το panelast.gr έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και της λειτουργίας υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Δικαστικές διαφορές

Η εταιρεία μας ενάγει και ενάγετε μόνο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει τους όρους χρήσεως.